Take a side Group d.o.o. u saradnji sa partnerima predstavio je i prezentovao: Poslovnu simulaciju „Obećanja, Obećanja!“

Ljudi u organizaciji često ne gledaju dalje od sopstvenih odgovornosti. Rezultati su: kompromisi u kvalitetu, eskalacija konfliktnih situacija, visok nivo stresa, niska produktivnost i nezadovoljavajuća korisnička usluga. „Obećanja, obećanja!“ učesnicima nudi provokativno iskustvo koje gradi viziju jedinstvene organizacije koja radi po principu: „Tim timova“.

Simulaciju „Obećanja,Obećanja“ vodio je Sasa Ljuboja, M.Sc.

On-line platforma „Thalento“

”Thalento“ je online platforma za procenu potencijala zaposlenih svih nivoa u kompaniji. Platforma objedinjuje više različitih modaliteta procene (test ličnosti i motivacije, testova sposobnosti, procene kompetenci i znanja) koji daju uvid u potencijale i snage pojedinca i tima. Također predstavljen je i „TeamView“, odnosno pametni alat koji prikazuje rezultate i trendove po odabranim dimenzijama na nivou čitavog tima, što je početni korak u planiranju razvoja tima, unapređenja radnog učinka, dugoročnog planiranja resursa i slično.”

„Thalento“ je predstavila Danijela Đurić – People and Organizational Development Consultant